Våra tjänster

HolmesWard erbjuder kvalificerade tjänster inom Public Affairs, organisations- och affärsutveckling. Vi kan offentlig och privat sektor – och framförallt gränslandet däremellan. 
Vi hjälper företag och organisationer att utvecklas och expandera, samt att navigera i det politiska landskapet. Vi bistår även med rådgivning för offentlig finansiering och företagsstöd. HolmesWard verkar på en lokal och global marknad. Vårt kontor finns i Stockholm. Våra uppdrag i hela världen.

Public Affairs

Alla företag och organisationer påverkas av politiska beslut. Vissa sektorer mer än andra. Det finns därför stora behov av dialog mellan näringsliv och politik. HolmesWard erbjuder kvalificerade tjänster för samhällskontakter.

Vi erbjuder transparens, öppenhet och professionalism. Vår styrka ligger i att bygga förtroende och långsiktiga relationer som skapar respekt mellan parter.

HolmesWard bistår med rådgivning, kontakter och nätverk, och skapar seminarier och mötesplatser. Vi bistår även med analys, opinionsbildning, strategisk kommunikation och framgångsrik positionering som gör skillnad för både företag, organisationer och samhälle.

Offentlig finansiering och företagsstöd

För att utveckla en ny innovation, genomföra en stor investering, driva utvecklingsprojekt eller för etablering på nya marknader krävs tid, kunskap, engagemang och kapital.

 

Offentliga bidrag och stödfinansiering kan underlätta utvecklingen. Det finns många miljarder kronor att tillgå inom EU-fonder, internationella, nordiska, nationella och regionala program. Kontakta oss för mer information.

Management och strategisk rådgivning

Att tänka strategiskt, lyfta blicken och se hela bilden i komplexa organisationer i en föränderlig värld är en utmaning för både större och mindre företag och organisationer.

HolmesWard erbjuder strategisk rådgivning av erfarna konsulter som kan vägleda i projektledning och management.

Särskild kompetens finns även kring jämställdhetsintegrering med konkreta strategier för ökad jämställdhet och mångfald.

Affärsutveckling och internationalisering

Vi lever i en global värld med många utmaningar – men även stora möjligheter. HolmesWard hjälper företag och organisationer att ta del av globaliseringens fulla potential. HolmesWard genomför marknadsanalyser och marknadsplaner för svenska företag som vill satsa på export. Vi kan också hjälpa till med rådgivning för tjänstedesign och anpassning för nya marknader.

För utländska företag som vill etablera en produkt, tjänst eller verksamhet i Sverige bistår vi med rådgivning samt stöd för samhällskontakter för en lyckad introduktion.  Vi erbjuder även rådgivning för allmän affärsutveckling, där vi tillsammans med företag arbetar strategiskt från nuläge till önskat läge.

Forskning och utveckling

En vilja att förändra och förbättra produkter och tjänster, nyfikenhet och kreativitet är skälen till att HolmesWard medverkar i forskning och utvecklingsprojekt. Vi bidrar med att utreda frågor, ta fram ny kunskap, nya metoder, tjänster och innovationer.

HolmesWard bistår med projektkoordination, kreativa processer samt egen forskning, i exempelvis ”triple helix-projekt”, där näringsliv, akademi och offentlig sektor möts.

Seminarier och paneldebatter

HolmesWard skapar konferenser, seminarier och paneldebatter med ultimata förutsättningar för att belysa angelägna samhällsfrågor, åskådliggöra ställningstaganden och sprida ny kunskap.

HolmesWard har stor erfarenhet av att skapa mötesplatser och förutsättningar för att belysa angelägna samhällsfrågor och sprida viktig kunskap. Vi hjälper dig att hitta att rätt deltagare i rätt sammanhang via seminariedagar, konferenser och paneldebatter.

Programplanering, bokning och kontakter med talare, sammansättning av debattpaneler samt väl förberedda moderatorer är exempel på tjänster som erbjuds. HolmesWard har genomfört ett stort antal riksdagsseminarier, seminarier vid ambassader samt större events under Almedalsveckan.

HolmesWard AB Gyllenborgsgatan 4, 112 43 Stockholm Tel: 08-652 43 00 • E-post: info@holmesward.se • www.holmesward.se

Copyright © 2017 by HolmesWard AB. All rights reserved.