Huvudbild Holmesward

Välkommen till HolmesWard

HolmesWard AB arbetar med management och konsultuppdrag inom såväl offentlig som privat sektor. Företaget bistår med utvecklingsstrategier, analyser och rapporter samt ger rådgivning rörande public affairs för företag och organisationer. HolmesWard erbjuder även managementtjänster för innovativa projekt, utvecklingsarbeten och omorganisationer. Inom företaget finns erfarenheter av uppdrag från företag, myndigheter, kommuner och organisationer. 

HolmesWard är baserat i Stockholm, men arbetar tillsammans med kunder från olika delar av världen. Med en stor bredd av erfarenheter och ett stort kontaktnät erbjuder HolmesWard skräddarsydda tjänster utifrån kundens behov på såväl svenska som engelska. Välkommen att kontakta företaget på info@holmesward.se för mer information. 

Företaget leds av Catrin Mattsson som har erfarenhet av företagande inom flera olika branscher samt arbete inom statlig, landstings och kommunal verksamhet. Senast som politiskt sakkunnig åt tidigare näringsminister och vice statsminister Maud Olofsson. Catrin ansvarade där för frågor rörande regional tillväxt, entreprenörskap, marknad och konkurrens, EUs konkurrenskraftsråd och EUs minisiterråd inom turism, rymd och sammanhållningspolitik.

Regeringens politik för kvinnors företagande, välfärdsföretagande, turism, kulturella och kreativa näringar, entreprenörskap för unga, regelförenkling, rymd- och flygindustri, gruvnäring, företagsfinansiering och rådgivning, varselsamordning under finanskris, företagens ramvillkor, budget och skattefrågor har bland annat varit inom Catrins ansvarsområden.  

Catrin Mattsson

VD och konsult

Gyllenborgsgatan 4, 112 43 Stockholm Tfn: 08-652 43 00

Vill du också arbeta med spännande utvecklingsprojekt? Företaget söker för närvarande en praktikant för arbetsuppgifter inom administration och marknadsföring. Välkommen att skicka en intresseanmälan och CV till