Vi förenar olika världar

HolmesWard erbjuder kvalificerade tjänster inom Public Affairs, organisations- och affärsutveckling.
Vi kan offentlig och privat sektor och hjälper företag och organisationer att utvecklas, expandera och navigera det politiska landskapet.
Vi bistår med rådgivning gällande offentlig finansiering och företagsstöd.
HolmesWard verkar på en lokaI och global marknad. Vårt kontor finns i Stockholm. Våra uppdrag runt om i världen.

Våra tjänster

Public Affairs

Alla företag och organisationer påverkas av politiska beslut. Vissa sektorer mer än andra. Det finns därför stora behov av dialog mellan näringsliv och politik. HolmesWard erbjuder kvalificerade tjänster för samhällskontakter.

Vi erbjuder transparens, öppenhet och professionalism. Vår styrka ligger i att bygga förtroende och långsiktiga relationer som skapar respekt mellan parter.

Offentlig finansiering och företagsstöd

För att utveckla en ny innovation, genomföra en stor investering, driva utvecklingsprojekt eller för etablering på nya marknader krävs tid, kunskap, engagemang och kapital. Offentliga bidrag och stödfinansiering kan underlätta utvecklingen.

Management och strategisk rådgivning

Att tänka strategiskt, lyfta blicken och se hela bilden i komplexa organisationer i en föränderlig värld är en utmaning för både företag och organisationer. Vi erbjuder konsulter som arbetar med management, strategisk rådgivning och projektledning.

Affärsutveckling och internationalisering

Vi lever i en global värld med många utmaningar – men så även stora möjligheter. HolmesWard hjälper företag och organisationer att ta del av globaliseringens fulla potential.

Forskning och utveckling

En vilja att förändra och förbättra produkter och tjänster, nyfikenhet och kreativitet är skälen till att HolmesWard medverkar i forskning och utvecklingsprojekt. Vi bidrar med att utreda frågor, ta fram ny kunskap, nya metoder, tjänster och innovationer.

Seminarier och paneldebatter

HolmesWard skapar konferenser, seminarier och paneldebatter med ultimata förutsättningar för att belysa angelägna samhällsfrågor, åskådliggöra ställningstaganden och sprida ny kunskap.

Exempel på kunder och samarbetspartners

HolmesWard AB Gyllenborgsgatan 4, 112 43 Stockholm Tel: 08-652 43 00 • E-post: info@holmesward.se • www.holmesward.se

Copyright © 2017 by HolmesWard AB. All rights reserved.